PRIVACY BELEID

Aangepast op: 25 Mei 2018

Dank je voor het bezoeken van de website van Emotome. Dit Privacy Beleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, hoe we het gebruiken en delen. Als je hier vragen over hebt (of over andere hopelijk leukere zaken), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via support@emotome.nl. 

EMOTOME

EMOTOME houdt zich bezig met het ontwikkelen van methodes en instrumenten voor positief gedrag binnen organisaties. 

Onze contact gegevens:
EMOTOME
Willem van Oranjelaan 32a
5211CV Den Bosch, Nederland
+31 (0)6 46829988
support@emotome.nl


Wij worden, zoals velen, niet gelukkig van ingewikkelde privacyverklaringen. Toch willen wij je graag inzicht geven in wat Emotome doet met jouw persoonsgegevens. We hebben dat zo simpel en volledig mogelijk proberen te verwoorden in deze verklaring. Mocht je toch nog vragen hebben over je persoonlijke data en hoe die verwerkt worden, stuur dan een e-mail naar support@emotome.nl.

ALLEEN JIJ KRIJGT INZICHT IN JE PERSOONLIJKE SCORES
 
Het belangrijkste is het volgende: alleen jij krijgt inzicht in je persoonlijke scores.

Je persoonlijke data is alleen voor jouw toegankelijk met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Emotome neemt het op zich deze persoonsgegevens te beschermen. In onderstaande verklaring wordt uitgelegd hoe en waarvoor we jouw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Welke  gegevens verzamelt Emotome over mij?
Bij de registratie als gebruiker, en bij het gebruik van het Emotome platform met de happiness scan, verkrijgt, bewaart, verwerkt en gebruikt Emotome persoonlijke gegevens. Hier geef je toestemming voor bij de akkordering van de gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden accepteer je automatisch door gebruik te maken van het platform.
Om het platform en de happiness scan te kunnen laten draaien wordt onder andere de volgende informatie gevraagd: naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, maar bijvoorbeeld ook het team of de afdeling op je werk waar je onderdeel van uitmaakt.
Alle gebruikers hebben de beschikking over een voor hen persoonlijk afgeschermde ruimte in het platform waar zij hun persoonlijke happiness scores kunnen terugzien. Deze gegevens zijn alleen voor jou inzichtelijk. Je werkgever en je collega’s kunnen niet bij deze gegevens. Al deze gegevens worden hierna verder aangeduid als ‘persoonsgegevens’.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?
Emotome gebruikt persoonsgegevens van gebruikers met als doel:

  • Het vaststellen van de identiteit van de gebruiker bij de login tot de persoonlijke ruimte;

  • De verwerking van de door de gebruiker ingevulde happiness scan tot een persoonlijke happiness score;

  • Het e-mailadres kan gebruikt worden om herinneringen en reminders te versturen van het Emotome platform zelf;

  • De geaggregeerde -niet tot een persoon te herleiden- data voor algemene informatie zoals de teamscores en de bedrijfsscores te gebruiken;

  • De geaggregeerde -niet tot een persoon te herleiden- data voor algemenere doelstellingen zoals de wetenschap, educatie en algemene interesse te gebruiken.
    Wij zorgen er dan voor dat deze data op geen enkele manier te herleiden is tot een specifiek individu.

Persoonlijke gegevens die gebruikers achterlaten op hun persoonlijke, afgeschermde gedeelte van het Emotome platform, zullen alleen voor de betreffende gebruiker toegankelijk zijn. Emotome heeft, om veiligheidsredenen en om haar dienstverlening goed uit te voeren en te verbeteren, toegang tot alle ruimtes van het platform en andere diensten. Zij zal daarmee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan.
 
Emotome openbaart géén persoonsgegevens van gebruikers aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • Als de gebruiker vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of er een wettelijke plicht bestaat tot het doorgeven van gegevens;

  • Indien Emotome hiertoe op grond van de wet is gehouden of als Emotome meent dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of dagvaarding, een misdrijf te voorkomen, de veiligheid van de staat te beschermen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen;

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Emotome gebruikt?
Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het werkgeheugen van de computer geplaatst wordt (‘sessie cookie’) ofwel op de harde schijf opgeslagen wordt (‘permanente cookie’). Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen over te brengen. Cookies zijn uniek voor iedere gebruiker.
 
Het belangrijkste doel van cookies is het systeem te laten weten dat een specifieke gebruiker terug is op de website of platform. Wanneer een geregistreerde gebruiker inlogt op het portaal, stellen cookies het systeem in staat het gebruik van de diensten zo comfortabel mogelijk in te richten, gebaseerd op instellingen die in eerdere sessies zijn aangegeven.
 
Gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar gebruikers kunnen gewoonlijk hun browserinstellingen wijzigen om alle cookies te weigeren of om iedere keer dat er een cookie wordt aangeboden bericht te ontvangen en dan de cookies individueel te accepteren of te weigeren. Emotome kan geen goede werking van het platform garanderen wanneer cookies worden geweigerd.
 
Via ons platform wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Kan ik gegevens wijzigen of verwijderen?
Als gebruiker heb je het recht alle persoonsgegevens op elk willekeurig tijdstip te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met support@emotome.nl. Wij zullen uw gegevens dan voor zover herleidbaar naar de betreffende gebruiker, van de server verwijderen
Ook bij beëindiging van het abonnement door je werkgever zal Emotome alle gegevens, voor zover herleidbaar naar de betreffende gebruikers van de server verwijderen.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
Je persoonsgegevens zijn door een wachtwoord beveiligd zodat jij de enige bent die toegang heeft tot deze gegevens. Wij adviseren je wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken. Emotome zal nooit je wachtwoord vragen in een ongevraagde e-mail.

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en andere onrechtmatige verwerking (bijvoorbeeld ‘hacken’). Je gegevens worden opgeslagen in een database die zich bevindt op een server in Nederland. Emotome huurt deze server van een derde partij en neemt daarvan ook beheersdiensten af. Wilt u meer informatie over deze partij, stuur dan een e-mail naar support@emotome.nl.

Communicatie

Van tijd tot tijd kunnen wij je een email nieuwsbrief sturen met informatie over Emotome en onze activiteiten eventueel inclusief promotiële aanbiedingen. Ook als je een product of dienst bij ons online besteld, zullen we je een email hierover ter bevestiging sturen. Je kunt je overigens altijd en geheel of deels uitschrijven door op een link te klikken waarop staat 'uitschrijven' (of een vergelijkbare woord/zin). 

We kunnen dit Privacy Beleid van tijd tot tijd aanpassen, en zullen de laatste en actuele versie op onze website plaatsen.