Dialoog en geluk

Waarom word je van een dialoog gelukkig ? 

Domein: Zelfontwikkeling

Laatst kwam een collega bij je met een nieuw idee. Erg enthousiast vertelde hij zijn voorstel, wel een warrig verhaal. Hij gebruikte een paar argumenten waar jij het niet mee eens bent. Je begon dan ook direct met het noemen van jouw argumenten. Vervolgens begon jouw collega jou weer te overtuigen van zijn mening. Waar jij weer tegen in ging. Wat begon als een enthousiast gesprek werd een felle discussie. Aan het einde van de discussie gingen jullie verhit en overtuigd van het eigen gelijk uit elkaar. Jullie kunnen nog steeds prima samenwerken, toch lijkt er als gevolg van deze discussie iets veranderd te zijn. Je collega komt niet meer met zijn nieuwe ideeën bij jou.

Kan het ook anders ? Ja natuurlijk, door een dialoog – het samenspel van luisteren en je uitspreken – krijg je een heel ander gesprek. Elkaar overtuigen is niet het doel. In een dialoog breng je jouw mening in om deze te toetsen en te verbeteren. Doordat er vragen worden gesteld ontdek je nieuwe dingen.

Wat heeft dat met geluk te maken ? Heel veel. Een dialoog is een soort ontdekkingstocht die bijdraagt aan je zelfontwikkeling. Daarnaast creëert het impact en helpt de dialoog om de onderlinge verbondenheid te vergroten.

Een dialoog hoe doe je dat ?

Een dialoog is een samenspel tussen je uitspreken en vragen stellen. Door beide op de juiste manier te doen ontstaat een dialoog van hoge kwaliteit.

Hier onder staat beschreven hoe je dat doet.

Je uitspreken – beïnvloeden

 • Geef jouw mening
  Beschrijf de data waarop jouw mening is gebaseerd
 • Geef jouw redenatie
  Licht jouw onderliggende assumpties toe
 • Test jouw conclusies
  Nodig uit om input te geven op jouw redenatie
 • Luister
  Moedig het geven van andere perspectieven aan

Vragen stellen – leren

 • Stel een vraag
  Verhelderde redenatie van de ander
 • Benoem waarom je de vraag stelt
  Wat is belangrijk voor jou
 • Onderzoek wat de ander zegt
  Vraag naar voorbeelden
 • Check en luister voor nieuwe inzichten
  Onderbreek niet en doe niet aan zelf promotie !

Belangrijk bij het uitspreken is dat je jezelf openstelt voor nieuwe inzichten. Je bent de ander niet aan het overtuigen, je test en onderzoekt jouw mening. 

Als vragensteller is het belangrijk dat je jouw oordeel uitstelt. Natuurlijk heb jij ook een mening. Maar zet deze even op de achtergrond. Jouw vragen zijn bedoeld om de uitspreker te helpen in het onderzoeken van zijn mening.

Initiatieven en Happy Habits

Initiatief om te starten met de dialoog

Het voeren van een dialoog van hoge kwaliteit is een skill die je kunt ontwikkelen door veel te oefenen. Gebruik een gelukssessie om hier me te starten.

Start met de volgende vragen. Als we kijken naar de gesprekken in ons team, wat doen we dan vooral ? Onze meningen geven ? Naar elkaar luisteren ? Horen we elkaar of luisteren we ook echt? Zijn het discussies of dialogen ?

Leg de twee onderdelen van de dialoog uit en zorg dat de beschrijving voor iedereen zichtbaar aan de muur hangt. 

Ga vervolgens met elkaar oefenen. Doe dit door 3-tallen te maken. In de 3-tallen heeft 1 iemand de rol van uitspreker, 1 de rol van vragensteller, en 1 iemand de rol van coach.

De uitspreker kiest een mening. Bijvoorbeeld ‘geluk op de werkvloer is cruciaal voor het succes van de organisatie’, of ‘geluk is je eigen verantwoordelijkheid’.

De vragensteller stelt uiteraard vragen en de coach luistert en maakt aantekeningen. Na ongeveer 5 minuten stopt de dialoog en geeft de coach feedback over de kwaliteit van de dialoog. Vervolgens wissel je van rol.

Vraag na de oefening aan de groep hoe het was om dit te doen ? Wat viel op ? Wat ging goed, wat kon beter ? Wat betekent het voor ons team als we vaker een dialoog hebben met elkaar ?

Happy Habits om de dialoog onderdeel te maken van de dagelijkse routine

Nu we de dialoog hebben geoefend en weten hoe het werkt is het zaak om de dialoog onderdeel te maken van de dagelijkse routines.

Doe dit door er een Happy Habit van te maken aan de hand van de volgende 3 onderdelen: 

 • Trigger: een vast tijdstip of bestaand gedrag
 • Routine: de dialoog zelf
 • Positieve bekrachtiging: jezelf belonen dat je de routine – de dialoog – hebt gedaan

2 voorbeelden ter inspiratie – met elkaar een happy habit creëren werkt het beste !

 • Elke keer als we een discussie hebben (trigger) nemen we een korte time out en gaan we verder met de dialoog (routine). Aan het eind van de dialoog bedanken we elkaar voor het mooie gesprek (positieve bekrachtiging)
 • Als we een besluit willen nemen in ons team (trigger), licht 1 iemand het standpunt toe, vervolgens heeft iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen (routine). We feliciteren elkaar voor het feit dat we een goede dialoog hebben gevoerd (positieve bekrachtiging).

In eerste instantie voelen de Happy Habits wellicht wat raar en gemaakt. Het is echter de snelste manier om met elkaar nieuw positief gedrag te ontwikkelen. Gaandeweg wordt het waarderen natuurlijk gedrag wat bijdraagt aan geluk op het werk.


EMOTOME stimuleert geluk op het werk door een laagdrempelig & wetenschappelijk programma. Wij geloven dat iedereen het verdient om gelukkig te zijn, ook op het werk. Geluk kun je zelf beïnvloeden, als je inzicht hebt in de bouwstenen én bereid bent om actie te nemen. EMOTOME geeft je dit inzicht en faciliteert in het stimuleren van positief gedrag

Alexander KoeneComment