Relaties en geluk

Hoe relaties bijdragen aan meer happiness

Domein: Veiligheid

Wetenschappers zijn het er over eens. Goede relaties zijn van groot belang voor ons welzijn en geluksgevoel. Meerdere studies geven aan dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van iemand zijn sociale relaties een positief effect hebben op de gezondheid, psychologisch welzijn en zelfs de levensduur van die persoon. Sterker nog het niet hebben van hechte persoonlijke banden zou een net zo groot risico voor je gezondheid zijn als roken en obesitas. 

Verbondenheid maakt dus gelukkig. Het is een soort opwaartse spiraal. Wanneer je je verbonden voelt, voel jeje blijer en gelukkiger. Wanneer je je blijer en gelukkiger voelt, zijn andere mensen graag bij jou in de buurt. Dat schept weer verbondenheiden zo verder.

Relaties, vriendschappen, het met elkaar verbonden zijn en voor elkaar zorgen is dan ook een belangrijk onderdeel van het groene geluksdomein: Veiligheid. Uit onze eigen onderzoeken blijkt ook dat verbondenheid als zeer belangrijk wordt ervaren om gelukkig te kunnen zijn. 

Waarom word je van relaties gelukkig ? 

Van nature is de mens een sociaal wezen. Verbondenheid is een basisbehoefte evenals voedsel en onderdak. Sommige vooraanstaande psychologen en biologen beweren zelfs dat het voortbestaan en de evolutie van het menselijk ras afhankelijk is van sociale relaties. 

Het lijkt er inderdaad op dat wij als mensen gemaakt zijn voor het aangaan van relaties. Dit verklaart ook onze drang om onderdeel te zijn van een groep, om lid te worden van een vereniging en om afwijzing en uitstoting van een groep te voorkomen. Ook gedrag als medeleven tonen aan mensen, het aanmoedigen van je favoriete team, het delen van goed nieuws op Facebook en iets liken op social media geven aan dat we van nature behoefte hebben aan relaties en verbinding. 

We zijn dus geprogrammeerd om te bouwen aan relaties en vriendschappen en ons verbonden te voelen met groepen. Hoe zit dat dan op het werk? Hier spenderen we vaak meer tijd dan met onze geliefden en beste vrienden. Hoe staat het daar met onze relaties en verbondenheid? Is daar nog wat te winnen? Relaties met collega’s en leidinggevenden staan altijd hoog in de rapporten over werknemer tevredenheid. Kort door de boscht zou je zelfs uit die onderzoeken kunnen concluderen dat men ergens gaat werken vanwege het salaris, daar blijft vanwege de collega’s en vertrekt vanwege de baas. 

Goede relaties op het werk vinden we dus heel belangrijk. Het Relations@work onderzoek van Linked-in laat zelfs zien dat 46% van de werknemers wereldwijd gelooft dat vriendschappen op het werk belangrijk zijn voor hun algehele geluk. 

Hoe bouw je dan een goede relatie ?

Niet alleen de hoeveelheid relaties en vriendschappen is van belang voor je geluk. Ook de hechtheid en duurzaamheid van de relaties is van belang voor je geluk. Welke elementen zijn dan van belang bij het bouwen van hechte en goede vriendschappen? Hieronder vind je een paar elementenin willekeurige volgorde die van belang zijn in goede relaties. Ja, dat betekent dus ook voor relaties op het werk. 

 • Veiligheid en vertrouwen:
 • Iedereen moet zich veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn. Je voelt je veilig als je er op kan vertrouwen gerespecteerd te worden en er niet over je geoordeeld wordt. 
 • Delen van positieve emoties:
 • Relaties worden beter als je samen lol hebt en andere positieve emoties als blijdschap, trots en dankbaarheid met elkaar kan delen. 
 • Open communicatie:
 • Het vertrouwen hebben dat je eerlijk kan zijn in je communicatie en er naar je geluisterd wordt zodat je je begrepen voelt. N.B. Google heeft onderzoek gedaan naar de meest effectieve teams binnen hun bedrijf en dit waren de teams waar iedereen uit het team even veel aan het woord kwam.
 • Geven en ontvangen van hulp:
 • Heel belangrijk in relaties is het helpen van elkaar. Elkaar ondersteunen waar nodig of af en toe gewoon een luisterend oor zijn. 
 • Gezamenlijke activiteiten en ervaringen.

Door samen (ook als team) activiteiten te doen creeer je verbondenheid. Dit gedt ook voor het delen van ervarigen zowel goede als slechte. 

Dit wetende zou je jezelf en je team de volgende vragen kunnen stellen:

 • Voelt iedereen binnen het team zich veilig genoeg om zichzelf te zijn?
 • Komt iedereen aan bod?
 • Delen we elkaars ervaringen genoeg en hoe zouden we dat kunnen doen?
 • Helpen we elkaar genoeg en zouden we dat kunnen verbeteren?
 • Worden we gelukkig van de manier waarop we met elkaar communiceren?
 • Zien we de positieve dingen genoeg om ons heen? 
 • Wat kunnen wij doen om betere relaties te bouwen?

Initiatieven en Happy Habits

Initiatieven om de verbondenheid binnen het team te vergroten

Bij Emotome zien we dat veel teams in eerste instantie met initiatieven komen die de verbondenheid binnen het team versterken. Zo zijn er de initiatieven waarbij iedereen in zijn favoriete voetbalshirt naar het werk komt of gekleed gaat met een gekke hoofdtooi. Maar ook de spelletjesavonden zijn voorbeelden van initiatieven waarbij   gezamenlijke activiteiten en ervaringen gecreeerd worden en er samen lol gemaakt wordt. Dit draagt zeker bij aan de verbondenheid binnen een team

Met een eerlijk en open gesprek over de relaties binnen je team heb je een initiatief dat meer diepgang geeft. Meer bewustwording creëert over het belang van goede relaties op het werk.  Middels een dergelijk gesprek tijdens een teammeeting of –uitje kan je inventariseren in hoeverre iedereen binnen het team zich veiig voelt en of iedereen zich wel verbonden voelt met het team of binnen het team.  Je kan daarbij de bovenstaande vragen stellen. 

Happy Habits om de verbondenheid binnen teams te vergroten

Met de inzichten uit dit stuk en de gesprekken die je voert met je team kunnen jullie samen tot Happy Habits komen zodat je dagelijkse routines kan bouwen die bijdragen aan de verbondenheid en relaties binnen jullie team. 

Doe dit door een Happy Habit van te maken aan de hand van de volgende 3 onderdelen: 

 • Trigger: een vast tijdstip of bestaand gedrag
 • Routine: het waarderen zelf
 • Positieve bekrachtiging: jezelf belonen dat je de routine hebt gedaan

2 voorbeelden ter inspiratie – met elkaar een happy habit creëren werkt het beste !

 • Elke keer als je je af vraagt hoe iets te doen (trigger) vraag je een collega om hulp (routine). Je bedankt diegene die je de hulp gaf en heeft hem/haar een schouderklop.  Of sta even stil bij het feit dat je de ander ook gelukkig hebt gemaakt door die persoon jou te laten helpen (positieve bekrachtiging) 
 • Bij iedere lunch met een collega (trigger), deel je met die persoon een positieve emotie. Je vertelt hem/haar waar je die dag blij, trots of geinspireerd van raakte. (routine). Beloon jezelf vervolgens door het lekkerste onderdeel van je lunch te nuttigen.  (positieve bekrachtiging)

In eerste instantie voelen de Happy Habits wellicht wat raar en gemaakt. Het is echter de snelste manier om met elkaar nieuw positief gedrag te ontwikkelen, waar je het minst afhankelijk bent van motivatie. Gaandeweg wordt het waarderen natuurlijk gedrag wat bijdraagt aan geluk op het werk.


EMOTOME stimuleert geluk op het werk door een laagdrempelig & wetenschappelijk programma. Wij geloven dat iedereen het verdient om gelukkig te zijn, ook op het werk. Geluk kun je zelf beïnvloeden, als je inzicht hebt in de bouwstenen én bereid bent om actie te nemen. EMOTOME geeft je dit inzicht en faciliteert in het stimuleren van positief gedrag

Alexander KoeneComment